قوانین و مقررات داوری کشتی کلاسیک بانوان اعلام شد - خبر ورزش زنان | وسنا
اخبار روزکشتیکشتی و رزمی

قوانین و مقررات داوری کشتی کلاسیک بانوان اعلام شد

به گزارش خبر ورزش زنان و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی ، قوانین و مقررات داوری کشتی کلاسیک با توجه به صورتجلسه مورخه 3 مرداد ماه کمیسیون داوران کشتی کشور به شرح زیر است:

1- لباس کشتی گیر عبارت است از :
الف: لباس بادی (قرمز- آبی )که از دو تیکه شامل شلوار رکاب دار و بالا تنه آستین دار ،تشکیل شده است، و کلاه بادی که به لباس بادی آستین دار متصل بوده و کاملا موهای سررا پوشش می دهد .
ب: بلوزو شلوارک ( قرمز- آبی) مناسب.
ج:گوشبند استاندارد کشتی ، که فاقد هرگونه فلز و یا جسم سخت بوده و بروی کلاه بادی نصب می شود تا ضمن مراقبت از سر و گوشهای کشتی گیر ، موجب نگه داشتن و ثبات کلاه بادی می گردد.
د:کفش استاندارد کشتی .
تبصره:نحوه طراحی لباس کشتی ،محل استقرار علامت اختصاری و پرچم کشورها ، ونیز شیوه انجام تبلیغات اسپانسرها بر روی لباس مذکور مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.

2-  تایم کشتی در هر مسابقه ، دو تایم  دو دقیقه ای ، با 30 ثانیه استراحت میان 2 تایم خواهد بود.

3- اگر یکی از کشتی گیران در منطقه اصلی تشک، زودتردر حالت خطر قرار گیرد پل و یا زاویه شانه و پشتش، فاصله ای کمتر از 90 درجه با تشک داشته در این حالت سه ثانیه مکث داشته باشد،با ضربه فنی بازنده کشتی خواهد بود (مجری یا مدافع). در شرایطی که هریک از کشتی گیران در حالت خطر قرار گیرد، داور وسط با سه حرکت دست،  3 ثانیه را شمارش میکند و پس از تایید قاضی و رییس تشک،ضربه فنی را اعلام مینماید.

4- اگر قبل از مکث 3 ثانیه در حالت خطر ، کشتی گیری ضربه فنی شود بازنده کشتی خواهد شد.

5- زمانی که یک کشتی گیردر حالت خطر قرار می گیرد، داور بلافاصله شروع به شمارش می نماید و در صورتی که کشتی گیر در حالت خطر قرارگرفته ، ضربه فنی شودو یا از حالت خطر خارج شود، داور امتیاز قطعی فن را اعلام می دارد.

6- هر فنی که منجر به پل رفتن حریف توسط مجری شود و متعاقب آن به مدت 3 ثانیه حریف بر روی پل یا حالت خطر باقی بماند ، ضربه فنی محسوب می شود. فنونی  که از حالت سرپا اجرا می شود، اگر حریف در منطقه اصلی تشک به پل برود، 4 امتیازداشته  و فقط در شرایطی که مجری موفق شود حریفش را 3 ثانیه در حالت خطر نگه دارد و یا ضربه فنی نماید ، پایان کشتی توسط داور، با تایید رییس تشک  اعلام  می شود.اما اگر در اثر اجرای فن  ، حریف روی هوا چرخش داشته باشد و به پل نرود و در خاک فرود بیاید ،تنها دو امتیاز به مجری تعلق می گیرد و کشتی ادامه پیدا خواهد کرد.

7- اگر کشتی گیر  ، در منطقه ایمنی تشک ،در موقعیت خطر قرار گیرد،در صورتی که شروع فن  در حالت خاک بوده باشد،  فقط  دو امتیاز به مجری فن تعلق می گیرد و کشتی در وسط تشک ، در حالت  سرپا ادامه  خواهد داشت. اما اگر در حالت سرپا مجری حریف را در خارج از تشک به پل ببرد، 4 امتیاز دریافت کرده و کشتی در وسط تشک در حالت سر پا ادامه خواهد یافت.

8-  فرار از فن و فرار از تشک ،با اخطار برای مدافع و دو امتیاز برای مجری، همراه خواهد بود.

9 – فرار از فن و فرار از تشک ،اگردر حالت سرپا انجام شود، علاوه بر  اخطار برای مدافع ، و دو امتیاز برای کشتی گیر مجری ، کشتی در وسط تشک در حالت سر پا ادامه خواهد یافت . اما اگر در حالت خاک، فرار از فن و فرار از تشک صورت گیرد، علاوه بر اخطار برای مدافع و 2 امتیاز برای مجری  ،ادامه کشتی در حالت خاک خواهد بود.

10 -اختلاف امتیاز برای پایان کشتی هفت امتیاز می باشد .

11 – امتیازات فنون: یک ، دو و چهار امتیاز خواهد بود.
الف: خاک کردن حریف  2 امتیاز
ب:  بیرون رفتن پا یک امتیاز
ج- در صورتیکه اجرای فن مجری ، منجر به کسب امتیاز شود ،وبلافاصله پس از کسب امتیاز بدلیل بدلکاری  مدافع خاک شود، یک امتیاز از دست خواهد داد.

د- کلیه فنونی که منجر به پل رفتن حریف شود، در صورتی که  در شرایط پل ، حریف کمتر از 3 ثانیه مکث داشته باشد، 2  و یا 4 امتیاز برای مجری فن به همراه خواهد داشت.
تبصره1: کلیه فنونی که مجری برای به پل کشیدن حریف ، ابتدا خود در موقیعت پل قرار می گیرد (کمتر از 3 ثانیه) و سپس حریف را به پل می کشد، 2 یا 4 امتیاز برای مجری به همراه خواهد داشت . (در این شرایط مجری امتیازی از دست نخواهد داد، مثل اجرای فن بارانداز)
تبصره 2: در صورتی که اجرای فن مجری ، با بدلکاری حریف همراه شده و کشتی گیر مجری ، 3 ثانیه  بر روی پل مکث داشته باشد ،مکث کشتی گیر مجری ضربه فنی محسوب شده و کشتی به نفع کشتی گیر بدلکار خاتمه می یابد.
تبصره 3: در صورتی که کشتی گیر مجری  و بدلکار  هر دو همزمان بر روی پل 3 ثانیه مکث داشته باشند ، کشتی به نفع کشتی گیری که آخرین اجرای فن را داشته با ضربه فنی خاتمه خواهد یافت.

12 – اجرای کلیه فنون صحیح که مدافع بی تعادل  شده ، و بر روی  تشک فرود می آید، (بدون قرار گرفتن در حالت خطر) ،یک امتیاز برای مجری  بهمراه داشته و کشتی ادامه پیدا خواهد کرد.

13- در صورتی که ،کشتی گیری برای اجرای فن ریسک کند و بدون عکس العمل حریفش، در داخل تشک به حالت خاک فرود بیاید، کشتی  بدون دادن هر گونه امتیازی قطع شده و در وسط تشک در حالت سرپا ادامه خواهد یافت.

تبصره: اگر مجری در منطقه ذون ریسک کند و در منطقه ایمنی تشک ، بدون عکس العمل مدافع  فرود بیاید، یک امتیاز از دست خواهد داد. در صورتی که مجری تظاهر به اجرای فن نماید(Simulation) و در حالت خاک فرود بیاید،  2 امتیاز از دست خواهد داد.

14- مراحل جرائم کم کاری : کشتی گیر کم کار در مرحله اول تذکر میگیرد ،و با قطع کشتی  به وی تذکر داده می شود.و در برگه داوری V نوشته میشود ، اما  در مرحله دوم، اگر همان کشتی گیر مجدداًکم کار شد ،کشتی قطع و یک امتیاز به کشتی گیرمهاجم  و یک پاسیو به کشتی گیر مدافع تعلق می گیرد. (P) . در این حالت توسط داور ، برای ادامه کشتی در خاک و یا سر پا ، از کشتی گیر مهاجم سوال می گردد.

15-در شرایط برابری امتیازات در پایان زمان یک مسابقه،ابتدا امتیاز بزرگتر، دوم اخطار کمتر، و سوم آخرین امتیاز کسب شده ،برنده مسابقه را مشخص مینماید.

16- ضربه زدن های عمدی (به سر ،صورت و…)و یا گرفتن لباس کشتی گیر، برای اجرای فن و یا برای خنثی کردن فن حریف ، یک اخطار  برای کشتی گیر خاطی و دو امتیاز برای حریف بهمراه خواهد داشت و در صورت تکرار  ، علاوه بر اخطار و دو امتیاز مذکور،داوران (داور ، قاضی و رییس تشک) میتوانند پس از مشورت، کشتی گیر خاطی را دیسکالیفه نمایند .

نمایش بیشتر
تبلیغات تبلیغات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا